MAPA INTERACTIU COMPLERT





MUNICIPIS PROPIETARIS FORESTALS PER COMARQUES : Superfície de forests de propietat local per comarques






CLASSIFICACIÓ MUNICIPIS SEGONS PROPIETAT : Classificació dels municipis segons la superfície de forests de propietat local